Klagomål

Hit vänder du dig om du har klagomål och vill komma i kontakt med Compliance.

Om du efter vår prövning av ditt klagomål inte anser dig kunna acceptera vårt beslut kan du vända dig till:

Allmänna Reklamationsnämnden

Box 174

101 23 Stockholm

ARN prövar opartiskt och utan kostnad prövar privatpersoners, icke professionella kunders, tvister mot näringsidkare.

Läs mer på Allmänna reklamationsnämndens webbplats: www.arn.se

 

Du kan även låta allmän domstol pröva ditt ärende. Konsumenternas Bank- och finansbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som avgiftsfritt lämnar vägledning i konkreta ärenden som avser bank- och värdepappersområdet.

Skriv till:

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Box 242 23

104 51 Stockholm

Läs mer på Konsumenternas bank- och finansbyrås webbplats: www.konsumentbankbyran.se

Konsumentvägledare i din kommun lämnar också råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

Klagomålsansvarig:

Claes-Göran Nilsson
Consensus Asset Management AB
Krokslätts Parkgata 4
431 68 Mölndal
031-745 50 00