Klagomål

Hit vänder du dig om du har klagomål och vill komma i kontakt med Compliance.

Om du efter vår prövning av ditt klagomål inte anser dig kunna acceptera vårt beslut kan du vända dig till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

ARN prövar opartiskt och utan kostnad prövar privatpersoners, icke professionella kunders, tvister mot näringsidkare.
Läs mer på Allmänna reklamationsnämndens webbplats: www.arn.se.

Du kan även låta allmän domstol pröva ditt ärende. Konsumenternas Bank- och finansbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som avgiftsfritt lämnar vägledning i konkreta ärenden som avser bank- och värdepappersområdet.

Skriv till:
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 242 23
104 51 Stockholm

Läs mer på Konsumenternas bank- och finansbyrås webbplats: www.konsumentbankbyran.se.

Konsumentvägledare i din kommun lämnar också råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

Kontakta oss för mer information

För mer information: