Strukturerade Produkter

Strukturerade Produkter kombinerar egenskaperna hos andra finansiella instrument för att optimera potentiell avkastning till en på förhand känd riskexponering. Exempel på de olika typerna är aktieindexobligation, indexbevis, kreditobligation och ränteobligation.

Underliggande tillgångsslag ska tillföra ett värde för kunden och bör vara en naturlig del av en väldiversifierad portfölj som komplement eller alternativ till traditionella placeringar.

Consensus arbetar som grundtes med att arrangera produkter skräddarsydda för de förutsättningar som gäller vid varje emissionstillfälle och med lägre risk än genomsnittet i marknaden.

Det är emittenten som betalar ut eventuell avkastning till investeraren (t.ex. kuponger, ränta, slutligt belopp efter löptidens slut eller liknande). I produktens slutliga villkor framgår det vilket grundprospekt produkten tillhör. Klicka nedan för att läsa mer om emittenternas grundprospekt:

Commerzbank, (CBK1 & CBK2), Credit SuisseDanske Bank A/SDeutsche BankGoldman Sachs,Investec, Morgan StanleySEB (PRIIPs), Société GénéraleSvenska Handelsbanken.

Behovs-baserade placeringar

Kreditobligation High Yield Europa 16

Historiska produkter

För mer information