Styrelse

Claes-Göran Nilsson
Styrelseordförande

Född: 1953
Huvudägare i Nilhome AB och delägare i Ripam Invest AB även grundare av Nilörngruppen AB.

Rose Mjörnstedt
Styrelseledamot

Född: 1963
Anställd hos Consensus med ansvar för Stiftelsetjänst. Ekonom med bakgrund i SEB och Fondbolag.

Jan Litborn
Styrelseledamot

Född: 1951
Advokat/delägare och hedersordförande för Advokatfirman Glimstedt. Jur. kand vid Stockholms Universitet. Handelshögskolan i Stockholm (ej examen).

Anders Hedin
Styrelseledamot

Född: 1962
Huvudägare och koncernchef  i Hedin Bil

Uwe Löffler
Styrelseledamot

Född: 1955
Styrelsemedlem Rekal Svenska AB samt ägare och VD för Tastsinn AB. Tidigare hotelldirektör och CEO på Provobis Hotel & Restauranger

Patrik Soko – VD
VD - EJ MEDLEM I STYRELSEN

Född: 1965
Erfarenhet från de finansiella marknaderna sedan 1993. Tidigare säljchef på SGP Fondkommission, Institutionsmäklare på EFG Bank samt IBP Fondkommission AB. Civilekonom