Styrelse

Claes-Göran Nilsson
Styrelseordförande

Född: 1953
Huvudägare i Nilhome AB och delägare i Ripam Invest AB även grundare av Nilörngruppen AB. Antal styrelseuppdrag: 8.

Jan Litborn
Styrelseledamot

Född: 1951
Advokat/ managing partner Born Advokater KB. Jur. kand vid Stockholms Universitet. Handelshögskolan i Stockholm (ej examen). Ordförande Fabege och Hedin Mobility Group AB. Styrelsemedlem i Hedin Group AB och Slättö Förvaltnings AB. Antal styrelseuppdrag: 80

Anders Hedin
Styrelseledamot

Född: 1962
Koncernchef,  huvudägare och ingående i styrelsen i Hedin Mobility Group AB och  i Hedin Group AB. Antal styrelseuppdrag: 67.

Uwe Löffler
Styrelseledamot

Född: 1955
Styrelsemedlem Rekal Svenska AB samt ägare och VD för Tastsinn AB. Tidigare hotelldirektör och CEO på Provobis Hotel & Restauranger. Antal styrelseuppdrag: 31