Företagsförsäljning

På Consensus har vi erfarenhet av att arbeta med köp och försäljningar av alla storlekar och typer av bolag. Vi är experter på transaktion och process och har bred erfarenhet från en mängd olika branscher.

Grunden i vår verksamhet handlar om att identifiera och tydliggöra bolagsvärden och drivkrafter. Detta gäller även de företag som vill omstruktureras, säljas eller på annat sätt förändra ägarbilden.

Vi ger råd och är ditt stöd i de strategiska valen av ägarförändring, vi värderar och är projektledare i hela processen från framtagning av memorandum och annat material till kontakt med lämpliga intressenter och slutförhandling av aktieöverlåtelseavtalet.

För mer information:

  • Ulf Hellzén
  • Corporate Finance
  • 08 545 815 61
  • 0708 241 447