Om consensus

Consensus Asset Management AB (publ) är ett värdepappersbolag med huvudkontor i Mölndal, MeetingPoint i Borås, Jönköping , Värnamo, Halmstad och Malmö samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, stiftelsetjänst, corporate finance och tjänstepensionsområdet.

Consensus vänder sig till företag, institutioner och förmögna privatkunder.

Consensus aktie är listad på Spotlight Stockmarket under tickerkod CAM B.

Personalen hos Consensus har mångårig erfarenhet inom samtliga de områden bolaget verkar.

Consensus innehar samtliga nödvändiga finansiella tillstånd från Finansinspektionen som behövs för verksamheten – se flik Bolagsstyrning.


VD HAR ORDET

När vi summer det turbolenta börsåret 2018 innebar året fortsatt expansion på många plan för Consensus. Vi anställde totalt sju nya medarbetare och etablerade oss i Turning Torso, Malmö.
Turning Torso är en fantastisk byggnad där våra kunder från våning 10 har en enastående utsikt över Öresund med Öresundsbron i bakgrunden. Vi hoppas mycket på Skånesatsningen då vi har ett väldigt etablerat team av kapitalförvaltare.

Under årets sista kvartal kompletterande vi vårt förvaltningserbjudande  med två nya fonder, Consensus Sverige Select och Consensus Global Select, båda med hållbar inriktning och med flera alternativa andelsklasser, vilket även inkluderar klasser med utdelning.
Totalt förvaltar vi nu fyra olika fonder som kompletterar varandra i strategi och inriktning.

Det som är mest glädjande är vår ständiga ström av nya kunder och därmed nytt förvaltat kapital.  Kunderna kommer från alla våra kundsegment (stiftelser, institutioner, företag och förmögna privatkunder).
Sedan vi påbörjade vår stora satsning inom kapitalförvaltningen, 2016, har vi ökat vårt förvaltade kapital med ca 4,8 miljarder.
Det betyder att vi varje månad tar in 100 – 150 milj i ny förvaltningsvolym.
Någonstans är detta kvittot på att vårt arbetssätt och högkvalitativa erbjudande är vad som eftersöks på marknaden. Det är också ett bevis för att vi har väldigt duktiga medarbetare.

Vår försäkringssida fortsätter växa. Kundgruppen utökas här till de personer som gör mycket stora pensionsavsättningar eller företagare och individer som söker placeringar via försäkringsbolagens traditionella förvaltningserbjudande.
Pensionsområdet har under slutet av 2018 fått nya hårdare regler, IDD, vilket tyvärr reducerar målgruppen som är lönsam att hantera.

Inom corporate finance fortsätter vi att hjälpa företag med rådgivning i första hand exitfrågor via börslistning eller försäljning. Vår filosofi är att bara satsa på uppdrag av hög kvalitet.

Slutligen har vi  fortsatt mycket starka finanser och långsiktiga huvudägare. Det är en oerhört viktig förutsättning för att kunna fortsätta vår expansion och satsning. Tillsammans med dem har vi skapat förutsättningar för att bli ett framgångsrikt finansiellt företag som hjälper framgångsrika privatpersoner, företagare och institutioner.

Om du inte redan är det, så välkommen till oss som kund på Consensus.


Varför vända sig till Consensus?

Kapitalförvaltning

Placerare som vänder sig till Consensus söker ett företag med hög kompetens och servicegrad, ett personligt bemötande samt ett stort mått av engagemang i en kunds förvaltade portfölj. Consensus arbetar kontinuerligt med att aktivt sätta samman attraktiva placeringslösningar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar. Merparten av placeringsinriktningarna skräddarsys för att vara anpassade till kundens specifika behov.

Våra kunder utgörs av företag, stiftelse, institutioner eller förmögna privatkunder. Consensus tillhandahåller både diskretionär förvaltning och rådgivande förvaltning. Vi handlar alla typer av finansiella instrument och får dessutom kontinuerligt möjlighet att ta del av nya finansiella transaktioner, tex fastigheter och private equtiy, då vi samarbetar och får förslag från både utländska och svenska banker.

Consensus Stiftelsetjänst tar hand om hela stiftelsens engagemang och behov i allt från kapitalförvaltning, styrelsehantering och bokföring till arkivering. Stiftelsetjänst hanterar idag ett flertal mycket välrenommerade stiftelser.

Consensus använder primärt Nordnet som depåförande bank vilket innebär att alla typer av konton och försäkringslösningar är möjliga. Consensus kompletterar sin verksamhet med att framgångsrikt förvalta specialfonderna Consensus Lighthouse Asset och Consensus Småbolag.

Försäkring

Consensus distribuerar och analyserar olika tjänstepensionslösningar. Målgrupp är privatpersoner med större pensionsavsättningar, privata företag, dess personal och ägare.

Bolaget har samarbetsavtal med merparten av de svenska livförsäkringsbolagen. Vi kan dessutom erbjuda diskretionär förvaltning av tjänstepensioner.

Corporate Finance

På Consensus har vi erfarenhet av att arbeta med köp och försäljningar, företrädesemissioner och IPO av mindre till medelstora bolag i flertalet branscher. Vi är experter på transaktion och process och har bred erfarenhet från en mängd olika branscher. Grunden i vår verksamhet handlar om att identifiera och tydliggöra bolagsvärden och drivkrafter. Detta gäller även de företag som vill omstruktureras, säljas eller på annat sätt förändra ägarbilden genom exempelvis en börslistning.

Att vi dessutom verkar med huvudkontor i Mölndal och filial i Stockholm, Malmö och Meeting Points i Borås, Värnamo och Jönköping ger oss närhet till kunder i södra Sverige men också ingångar i Stockholm. En heltäckande Corporate Finance firma för bolag på väg.