Om consensus

Consensus Asset Management AB (publ) är ett värdepappersbolag med tillstånd från Finansinspektionen– se flik Bolagsstyrning.

Consensus huvudkontor är belaget i Mölndal samt kontor i Borås, Värnamo/Jönköping, Halmstad och Malmö samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, stiftelsetjänst, corporate finance och tjänstepensionsområdet. Consensus vänder sig till företag, institutioner och förmögna privatkunder. Consensus aktie är listad på Spotlight Stockmarket under tickerkod CAM B.

 

VD har ordet

2020 blev året som förändrade oerhört många saker i vår omvärld och satte många branscher på extrema prövningar. Finansmarknaden hörde inte till något undantag utan var under en månads tid under mycket hög stress med kraftigt fallande börskurser och en havererad obligationsmarknad. Själv funderade jag på om detta var den riktigt stora finanskrisen som man hoppats slippa uppleva. Kriserna har dock löpande avlöst varandra senaste åren så centralbankerna var snabbt på banan och räddade åter igen, inte bara finansbranschen utan en stor del av hela näringslivet, när man med gigantiska stimulanspaket flödade marknaden med kapital.

I den svåra miljö som uppstod navigerade våra fonder på ett unikt bra sätt. I täten hamnade Consensus Småbolag som med sina +94,66% levererade en nästan ofattbart hög avkastning långt före sina konkurrenter inom Nordiska Småbolag. Även Consensus Sverige Select som med en avkastning på +51,52% hamnade som nummer ett bland samtliga ca 200 Sverigefonder. Oerhört bra bedrifter i väldigt hård konkurrens.

Fondernas starka utveckling blev därför en starkt bidragande orsak till det mycket kraftiga omsättnings- och vinstlyft som bolaget levererat.

Bolaget har under året fortsatt med den kontrollerade expansionsstrategin som påbörjades för ca 5 år sedan, med målet att attrahera de bästa private bankers och kapitalförvaltarna. Bolaget får varje månad en strid ström av nya kunder inom alla våra kundgrupper såsom privatpersoner, företagare, stiftelser och institutioner. När vi summerar 2020 så ser vi åter att inflödet av kundvolymer fortsatt i samma fina takt som tidigare år, dvs med 150 – 200 milj/månad.

Slutligen får jag tacka alla kunder som ger mig och mina medarbetare sitt förtroende att lotsa igenom den föränderliga marknadsplats som börsen och räntemarknaden utgör.

Patrik Soko

VD

Varför vända sig till Consensus?

Kapitalförvaltning

Placerare som vänder sig till Consensus söker ett företag med hög kompetens och servicegrad, ett personligt bemötande samt ett stort mått av engagemang i en kunds förvaltade portfölj. Consensus arbetar kontinuerligt med att aktivt sätta samman attraktiva placeringslösningar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar. Merparten av placeringsinriktningarna skräddarsys för att vara anpassade till kundens specifika behov.

Våra kunder utgörs av företag, stiftelse, institutioner eller förmögna privatkunder. Consensus tillhandahåller både diskretionär förvaltning och rådgivande förvaltning. Vi handlar alla typer av finansiella instrument och får dessutom kontinuerligt möjlighet att ta del av nya finansiella transaktioner, tex fastigheter och private equtiy, då vi samarbetar och får förslag från både utländska och svenska banker.

Consensus Stiftelsetjänst tar hand om hela stiftelsens engagemang och behov i allt från kapitalförvaltning, styrelsehantering och bokföring till arkivering. Stiftelsetjänst hanterar idag ett flertal mycket välrenommerade stiftelser.

Consensus använder primärt Nordnet som depåförande bank vilket innebär att alla typer av konton och försäkringslösningar är möjliga. Consensus kompletterar sin verksamhet med att framgångsrikt förvalta specialfonderna Consensus Lighthouse Asset och Consensus Småbolag.

Försäkring

Consensus distribuerar och analyserar olika tjänstepensionslösningar. Målgrupp är privatpersoner med större pensionsavsättningar, privata företag, dess personal och ägare.

Bolaget har samarbetsavtal med merparten av de svenska livförsäkringsbolagen. Vi kan dessutom erbjuda diskretionär förvaltning av tjänstepensioner.

Corporate Finance

På Consensus har vi erfarenhet av att arbeta med köp och försäljningar, företrädesemissioner och IPO av mindre till medelstora bolag i flertalet branscher. Vi är experter på transaktion och process och har bred erfarenhet från en mängd olika branscher. Grunden i vår verksamhet handlar om att identifiera och tydliggöra bolagsvärden och drivkrafter. Detta gäller även de företag som vill omstruktureras, säljas eller på annat sätt förändra ägarbilden genom exempelvis en börslistning.

Att vi dessutom verkar med huvudkontor i Mölndal och filial i Stockholm, Halmstad, Malmö och Meeting Points i Borås, Värnamo och Jönköping ger oss närhet till kunder i södra Sverige men också ingångar i Stockholm. En heltäckande Corporate Finance firma för bolag på väg.

Kontakta oss