Om consensus

Consensus Asset Management AB (publ) är ett värdepappersbolag med huvudkontor i Mölndal, MeetingPoint i Borås, Jönköping , Värnamo och Malmö samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, stiftelsetjänst, corporate finance och tjänstepensionsområdet.

Consensus vänder sig till företag, institutioner och förmögna privatkunder.

Consensus aktie är listad på Spotlight Stockmarket under tickerkod CAM B.

Personalen hos Consensus har mångårig erfarenhet inom samtliga de områden bolaget verkar.

Consensus innehar samtliga nödvändiga finansiella tillstånd från Finansinspektionen som behövs för verksamheten – se flik Bolagsstyrning.


VD HAR ORDET

Under 2017 har Consensus fortsatt sin resa mot att bli en av de ledande kapitalförvaltarna. Kapitalförvaltning är en mycket långsiktig affär som kräver både tålamod och stort kunnande för att lyckas. Vi har båda två och sedan har vi lyckats med den viktigaste ingrediensen – att få nöjda kunder.

Under 2016 påbörjade vi en stor satsning genom ett par viktiga nyckelrekryteringar och etableringen av en stiftelsefunktion med ett komplett stiftelseerbjudande. Erbjudandet inkluderar allt från arkivering, via styrelseportaler, bokföring, ansökningssystem till en anpassad kapitalförvaltning i rådgivande eller diskretionär form. Mottagandet har varit mycket bra och vi har fått en strid ström av stora välrenommerade stiftelsers totala engagemang. Inför 2018 stärker vi därför vår stiftelsefunktion med ytterligare etablerade medarbetare.

Vi har även fortsatt vår kapitalförvaltningsexpansion med att rekrytera flera duktiga etablerade kapitalförvaltare och under Q4 2017 öppnar vi vårt senaste ”Meeting Point” i Jönköping. I slutet av 2017 informerade vi även om att vi lyckats attrahera fyra kompetenta kapitalförvaltare för en satsning i Malmö. Malmökontoret kommer att öppna i slutet av mars och är en mycket spännande satsning i en expansiv region. Vi kommer därmed ha lokal närvaro i Borås, Värnamo, Jönköping, Stockholm, Malmö och Mölndal, Att finnas nära våra kunder i kombination med digitala lösningar är vårt framgångskoncept.

Våra specialfonder Consensus Lighthouse Asset och Consensus Småbolag har utvecklats mycket bra och dessutom kan vi stoltsera med ett mycket starkt förvaltningsresultat där Consensus Småbolag under 2017 blev bästa nordiska och svenska aktiefond (+ 23,87%).   Fonderna kompletterar varandra med olika inriktning och målgrupper. Fonderna finns att tillgå bl a hos Nordnet och Danske Bank.

Inom corporate finance fortsätter vi att hjälpa företag med i första hand exitfrågor via börslistning eller försäljning. Vår filosofi är att bara satsa på kvalitativa uppdrag.

Slutligen har vi fortsatt starka och långsiktiga huvudägare. Det är en oerhört viktig förutsättning för att kunna fortsätta vår expansion och satsning. Tillsammans med dem har vi skapat förutsättningar för att bli ett framgångsrikt finansiellt företag som hjälper framgångsrika privatpersoner, företagare och institutioner.

Välkommen som kund till Consensus


Varför vända sig till Consensus?

Kapitalförvaltning

Placerare som vänder sig till Consensus söker ett företag med hög kompetens och servicegrad, ett personligt bemötande samt ett stort mått av engagemang i en kunds förvaltade portfölj. Consensus arbetar kontinuerligt med att aktivt sätta samman attraktiva placeringslösningar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar. Merparten av placeringsinriktningarna skräddarsys för att vara anpassade till kundens specifika behov.

Våra kunder utgörs av företag, stiftelse, institutioner eller förmögna privatkunder. Consensus tillhandahåller både diskretionär förvaltning och rådgivande förvaltning. Vi handlar alla typer av finansiella instrument och får dessutom kontinuerligt möjlighet att ta del av nya finansiella transaktioner, tex fastigheter och private equtiy, då vi samarbetar och får förslag från både utländska och svenska banker.

Consensus Stiftelsetjänst tar hand om hela stiftelsens engagemang och behov i allt från kapitalförvaltning, styrelsehantering och bokföring till arkivering. Stiftelsetjänst hanterar idag ett flertal mycket välrenommerade stiftelser.

Consensus använder primärt Nordnet som depåförande bank vilket innebär att alla typer av konton och försäkringslösningar är möjliga. Consensus kompletterar sin verksamhet med att framgångsrikt förvalta specialfonderna Consensus Lighthouse Asset och Consensus Småbolag.

Försäkring

Consensus distribuerar och analyserar olika tjänstepensionslösningar. Målgrupp är privatpersoner med större pensionsavsättningar, privata företag, dess personal och ägare.

Bolaget har samarbetsavtal med merparten av de svenska livförsäkringsbolagen. Vi kan dessutom erbjuda diskretionär förvaltning av tjänstepensioner.

Corporate Finance

På Consensus har vi erfarenhet av att arbeta med köp och försäljningar, företrädesemissioner och IPO av mindre till medelstora bolag i flertalet branscher. Vi är experter på transaktion och process och har bred erfarenhet från en mängd olika branscher. Grunden i vår verksamhet handlar om att identifiera och tydliggöra bolagsvärden och drivkrafter. Detta gäller även de företag som vill omstruktureras, säljas eller på annat sätt förändra ägarbilden genom exempelvis en börslistning.

Att vi dessutom verkar med huvudkontor i Mölndal och filial i Stockholm, Malmö och Meeting Points i Borås, Värnamo och Jönköping ger oss närhet till kunder i södra Sverige men också ingångar i Stockholm. En heltäckande Corporate Finance firma för bolag på väg.