Om Consensus

Aktiv förvaltning, på riktigt! 

Consensus Asset Management är ett snabbväxande värdepappersbolag helt specialiserade på aktiv kapitalförvaltning och pensionslösningar. Consensus är ett välkapitaliserat, börsnoterat bolag med långsiktiga ägare i form av bl a Hedin Group.

Vi har lokal närvaro med meriterad personal på 8 orter och med huvudkontor i Mölndal.
Kunder som vänder sig till Consensus söker ett företag med hög kompetens inom aktiehandel, fond-, ränte- och portföljförvaltning. Vi har hög servicegrad, ett personligt bemötande samt ett stort mått av engagemang i en kunds förvaltade portfölj. Consensus arbetar kontinuerligt med att aktivt sätta samman attraktiva placeringslösningar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar. Consensus tillhandahåller både diskretionär-  och rådgivande förvaltning inom alla tillgångsklasser. Vi handlar alla typer av finansiella instrument och får dessutom kontinuerligt möjlighet att ta del av nya finansiella transaktioner, tex fastigheter och private equtiy, då vi samarbetar och får förslag från både utländska och svenska banker. Genom Consensus Sports Management med Världen som arena, har vi fokus på dig som är elitidrottare för att ge dig möjlighet att nyttja vår kompetens inom kapitalförvaltning.

Consensus distribuerar och analyserar även tjänstepensioner. Målgrupp är privatpersoner med större pensionsavsättningar, privata företag, dess personal och ägare. Bolaget har samarbetsavtal med merparten av de svenska livförsäkringsbolagen. Vi kan dessutom erbjuda diskretionär förvaltning av tjänstepensioner.

Consensus Asset Management AB (publ) är ett värdepappersbolag med tillstånd från Finansinspektionen– se flik Bolagsstyrning.

Consensus huvudkontor är belaget i Mölndal samt kontor i Borås, Värnamo, Halmstad, Malmö, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Stockholm.

 

Varför vända sig till Consensus?

Kapitalförvaltning

Placerare som vänder sig till Consensus söker ett företag med hög kompetens och servicegrad, ett personligt bemötande samt ett stort mått av engagemang i en kunds förvaltade portfölj. Consensus arbetar kontinuerligt med att aktivt sätta samman attraktiva placeringslösningar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar. Merparten av placeringsinriktningarna skräddarsys för att vara anpassade till kundens specifika behov.

Våra kunder utgörs av företag, stiftelse, institutioner eller förmögna privatkunder. Consensus tillhandahåller både diskretionär förvaltning och rådgivande förvaltning. Vi handlar alla typer av finansiella instrument och får dessutom kontinuerligt möjlighet att ta del av nya finansiella transaktioner, tex fastigheter och private equtiy, då vi samarbetar och får förslag från både utländska och svenska banker.

Consensus Stiftelsetjänst tar hand om hela stiftelsens engagemang och behov i allt från kapitalförvaltning, styrelsehantering och bokföring till arkivering. Stiftelsetjänst hanterar idag ett flertal mycket välrenommerade stiftelser.

Consensus använder primärt Nordnet som depåförande bank vilket innebär att alla typer av konton och försäkringslösningar är möjliga. Consensus kompletterar sin verksamhet med att framgångsrikt förvalta specialfonderna Consensus Lighthouse Asset och Consensus Småbolag.

Försäkring

Consensus distribuerar och analyserar olika tjänstepensionslösningar. Målgrupp är privatpersoner med större pensionsavsättningar, privata företag, dess personal och ägare.

Bolaget har samarbetsavtal med merparten av de svenska livförsäkringsbolagen. Vi kan dessutom erbjuda diskretionär förvaltning av tjänstepensioner.

Corporate Finance

På Consensus har vi erfarenhet av att arbeta med köp och försäljningar, företrädesemissioner och IPO av mindre till medelstora bolag i flertalet branscher. Vi är experter på transaktion och process och har bred erfarenhet från en mängd olika branscher. Grunden i vår verksamhet handlar om att identifiera och tydliggöra bolagsvärden och drivkrafter. Detta gäller även de företag som vill omstruktureras, säljas eller på annat sätt förändra ägarbilden genom exempelvis en börslistning.

Att vi dessutom verkar med huvudkontor i Mölndal, Stockholm, Halmstad, Malmö och Meeting Points i Borås, Värnamo och Jönköping ger oss närhet till kunder i södra Sverige men också ingångar i Stockholm. En heltäckande Corporate Finance firma för bolag på väg.

Kontakta oss