“Vi fokuserar på världens viktigaste ekonomi – 

våra kunders.”