Notering

Genom bred kompetens och erfarenhet från många storlekar och typer av bolag är Consensus ett utmärkt strategiskt stöd för många företag avseende finansiering, ägarstruktur, strategi och administration.

Consensus biträder bolag i samband med noteringsprocessen även i finansiering av deras verksamhet inklusive placering och marknadsföring av emissionen samt i frågor rörande ägarstruktur.

För mer information:

  • Ulf Hellzén
  • Corporate Finance
  • 08 545 815 61
  • 0708 241 447