Diskretionär Förvaltning

Consensus erbjuder modern kapitalförvaltning efter våra kunders önskemål och risknivå. Det innebär att vi tar det fulla ansvaret över investeringsbesluten efter givna förutsättningar enligt överenskommelse.

Målet är att skapa långsiktigt god riskjusterad avkastning och uppdraget bygger alltid på en individuellt anpassad riskprofil. Förvaltningen sätts alltid samman med utgångspunkt från risk och potential i olika tillgångsslag och skräddarsys efter kundens specifika behov och de möjligheter som bjuds vid varje givet tillfälle.

Aktivitet och kontroll över händelser på de finansiella marknaderna kräver tid, engagemang, kunskap och ett genuint intresse.

Modern kapitalförvaltning

För mer information:

  • Kristian Witte
  • Asset Management
  • 031 745 50 27
  • 0724 010 227