Consensus World Technology

Certifikatet är en aktivt allokerad finansiell produkt med exponering mot globala teknikföretag.

Certifikatet kan innehålla en koncentrerad exponering mot enskilda bolag och antalet bolag i detta certifikat kan variera över löptiden. Certifikatet får innehålla en exponering mot värdepapper som redan handlas på en reglerad marknad och kan ej investera i IPOs eller delta i nyemissioner eller dylikt. Certifikatet kan även investera i penningmarknadsinstrument.

Kvartalsrapport Consensus World Technology

Klicka nedan för att se senaste kvartalsrapporten (PDF).

Kvartalsrapport Q1

Prenumerera på kvartalsrapporten

  • Fyll i din email så skickar vi dig månadsbrevet varje månad.
    När du registrerar dig för vårt månadsbrev via vår hemsida sparas dina personuppgifter hos Consensus Asset Management. De personuppgifter som du lämnar registreras i vårt klientregister och används för administration av beställda tjänster och produkter. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av Consensus Asset Managements tjänsteutbud.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.