Försäkring

Vi tillhandahåller pensions– och försäkringslösningar (trygghetslösningar) för arbetsgivare och anställda  såsom pensionslösningar, livförsäkringar, sjukvårdsförsäkringar, kapitalförsäkringar med mera.

Som fristående aktör kan vi erbjuda och kombinera de bästa produkterna och tjänsterna från olika försäkringsbolag genom att utnyttja konkurrensen på marknaden.

Våra försäkringsförmedlare är licensierade och står under Finansinspektionens tillsyn. Vi ger dig tillgång till unik personlig service och professionell försäkringskompetens med uttalat syfte att underlätta allt från kompletta pensionsplaner för hela företaget till individuella lösningar för varje anställd.

För mer information:

  • Andreas Moe
  • Asset Management/Försäkring
  • 031 745 50 83
  • 0720 635 729