Ägarspridning

De flesta av våra kunder är entreprenörsledda mindre och medelstora företag som har stort fokus på att utveckla sin affär.

Olika förutsättningar ger olika motiv och ambitioner i ägarspridningen men den självklara målsättningen är alltid att uppnå fullteckning vid varje tillfälle. Detta förutsätter en väl fungerande process och tillgång till ett aktivt investerarnätverk.

Det är här vi på Consensus gör skillnad.

För mer information:

  • Ulf Hellzén
  • Corporate Finance
  • 08 545 815 61
  • 0708 241 447