Kapitalanskaffning

Tillgången till finansiella resurser avgör många gånger ett företags möjligheter att kunna utvecklas till nästa steg.

Vi ger råd och är ditt stöd i de strategiska valen av ägarförändring, vi värderar och är projektledare i hela processen från framtagning av memorandum och annat material till kontakt med lämpliga intressenter och slutförhandling av aktieöverlåtelseavtalet.


För mer information:

Ulf Hellzén
Corporate Finance