Kapitalanskaffning

Tillgången till finansiella resurser avgör många gånger ett företags möjligheter att kunna utvecklas till nästa steg.

Vi ger råd och är ditt stöd i de strategiska valen av ägarförändring, vi värderar och är projektledare i hela processen från framtagning av memorandum och annat material till kontakt med lämpliga intressenter och slutförhandling av aktieöverlåtelseavtalet.

För mer information:

  • Ulf Hellzén
  • Corporate Finance
  • 08 545 815 61
  • 0708 241 447