Stiftelsetjänst

Vi erbjuder tjänster och produkter till stiftelser och institutioner utifrån varje kunds unika behov.

Vårt helhetskoncept för stiftelser omfattar hela stiftelsens verksamhet såsom mötesadministration, redovisning, betalningar, arvodeshantering m.m, dessutom erbjuder vi styrelseportal och webbaserad ansökningshantering.

Vi vänder oss framför allt till allmännyttiga stiftelser, ideella föreningar och församlingar. Vi bevakar lagstiftning och praxis inom stiftelseområdet och ger vägledning inom civil- och skatterätt. Vi hjälper även till vid nybildning av stiftelser.


För mer information: