Rådgivande Förvaltning

Consensus erbjuder rådgivande förvaltning anpassat till våra kunders behov, önskemål och risknivå. Det innebär att vi proaktivt ger löpande råd till dig som kund där du är med och tar alla investeringsbeslut.

Målet är att bygga  långsiktiga relationer med våra kunder och hjälpa dem att nå sina finansiella mål. Alla investeringar dokumenteras och signeras av dig före det att vi genomför transaktionen. Då kan du som kund känna dig trygg med bakgrunden till de råd vi ger, och har en dokumentation över de beslut du tagit

Hos oss på Consensus så har du full insyn i din depå och kan följa portföljens utveckling när du önskar. Våra rådgivare har ca: 20-års erfarenhet i genomsnitt av de finansiella marknaderna.

Med respekt för kundens framtid

Ta kontakt med din lokala rådgivare