ESG

Hållbarhet – Miljö, Socialt ansvar och Ägarstyrning

Consensus ser hållbarhet och ESG som en nödvändighet för att stödja en god hantering av kunders kapital i syfte att bevara och utveckla kapitalet över tid. Consensus strävan är därför att bidra till en hållbar förvaltning av kunders kapital.

Hur arbetar vi med hållbarhet?

 • Vi eftersträvar att investera i bolag med hållbara affärsmodeller som är rätt positionerade för framtiden.
 • Hållbarhetsfaktorer bedöms på samma sätt som operationella och finansiella faktorer i analysen eftersom vi är övertygade om att de påverkar bolagens framtida utvecklingsmöjligheter.
 • Consensus har som mål att investera ansvarsfullt eftersom bolag som integrerar hållbarhet i sin affärsstrategi på sikt tenderar att överträffa sina konkurrenter över tid.
 • Resurser
  De resurser vi förfogar över i hållbarhetsfrågor är:
  – Egen analys som tar hänsyn till hållbarhetsfrågor
  – En kommitté som är hållbarhets- och ESG-ansvarig
 • Vi donerar årligen till organisationer som vi bedömer arbetar för ett hållbart samhälle eller verkar för att ta ett stort socialt ansvar. De senaste åren har vi valt ut Läkare Utan Gränser, Frälsningsarmen och Stadsmissionen.

Våra samarbetspartners

Vi är medlemmar av/samarbetar med följande aktörer:

 • Swesif som är en oberoende, icke-vinstdrivande ideell förening och forum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Arbetet syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar främst hos större kapitalägare och förvaltare, men även hos andra beslutsfattare på hög nivå, såsom politiker, företagsledningar och bolagsstyrelser.

För mer information:

 • Maria Bernåker
 • Asset Management
 • 031 745 50 24
 • 0720 902 824
 • Lisa Lindén
 • Asset Management
 • 031 745 50 22
 • 0724 010 222