Institutioner

Som fristående aktör är vi oerhört beroende av hur det går för våra kunder. Med ett väl utbrett kontaktnät och flexibel struktur tillhandahåller vi högkvalitativa tjänster till kunder som i sin tur arbetar med andras kapital och därför tar riskhantering på största allvar.

Consensus Asset Managements kunder är i första hand institutionella kunder i Sverige, såsom försäkringsbolag, banker, landsting, kommuner, trossamfund och stiftelser. Vi är specialister på diskretionär förvaltning anpassad till respektive kundgrupp, strukturerade produkter, aktie- och ränteförvaltning samt nordiska småbolag.

Vårt mål är att genom hög servicegrad och starkt personligt engagemang erbjuda konkurrenskraftiga placeringsalternativ. Genom kvantitativ och kvalitativ analys styrs val av placering tillsammans med investerarens riskpreferens och avkastningsmål.


För mer information: