Family Office

Consensus Family Office fokuserar på förmögenhetsförvaltning. Vi erbjuder företag och förmögna privatpersoner möjlighet att genom individuella lösningar komma åt institutionell kapitalförvaltning, både vad gäller lösningar, villkor och pris.

Vi ger heltäckande personlig och exklusiv service. Rådgivningen inkluderar förmögenhetsförvaltning, skatter, juridik, pension och försäkringar. För att vara oberoende är vi oerhört beroende av våra kunders framgång och därför är full transparens vad gäller kostnader en självklarhet.

Med respekt för kundens framtid

För mer information:

  • Patrik Soko
  • VD
  • 031 745 50 00