Consensus Småbolag

Consensus Småbolag inriktar sig på att placera i oupptäckta småbolag på de mindre börslistorna som oftast inte följs av de större analysfirmorna. Förvaltningen syftar på att hitta bolag med den relativt ovanliga kombinationen av låg värdering och starka tillväxtsiffror.

Fonden är en specialfond vilket innebär att den avviker från vad som gäller för en värdepappersfond avseende vissa placeringsbegränsningar. Fonden har möjlighet att ta koncentrerade exponeringar mot enskilda bolag, men är i övrigt diversifierad i sin inrikting och är inte koncentrerad till någon enskild bransch.

Fonden utsågs till Årets Nordenfond 2020 av Fondmarknaden.se.

    • Aktier 0 – 100 %
    • Målsättning att, över tid generera en genomsnittlig årlig avkastning mellan 10-15%

Information till kunder på Avanza gällande fondens avgift

Avanza har en uppgift som visar en Total avgift på varje fond. Avgiften baseras på fondens historiska höga avkastning och är inte applicerbar för en ny kund.
Det innebär också att deras underliggande räknesnurra visar ett felaktigt kostnadsuttag.
För en ny kund gäller givetvis fondens ordinarie avgifter som du hittar nedan.

Fondavgifter:

  • Fonden har en fast förvaltningsavgift på 1 % (klass A och C) samt 0.5 % (klass B och D) + 20 %* prestationsbaserad förvaltningsavgift.
  • Information om hur den prestationsbaserade förvaltningsavgiften beräknas under 2.2.15: Här

Bästa Nordenfond 2020 +94,66%

Vill du prenumerera på månadsrapporten för Consensus Småbolag?

  • Fyll i din email så skickar vi dig månadsrapporten varje månad.
    När du registrerar dig för vårt månadsbrev via vår hemsida sparas dina personuppgifter hos Consensus Asset Management. De personuppgifter som du lämnar registreras i vårt klientregister och används för administration av beställda tjänster och produkter. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av Consensus Asset Managements tjänsteutbud.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

För mer information