Valberedning utsedd inför Consensus Asset Management AB årsstämma 2019

Pressmeddelande
Oct 24, 2018

Årsstämma 2019 hålls fredag den 26 april.

Information om rätt att få ett ärende behandlat vid årsstämman

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska inkomma med en skriftlig begäran till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman dock senast 15 mars 2019. Begäran skall vara ställd till styrelsen och skickas till Consensus Asset Management AB, Styrelsen, Krokslätts Parkgata 4, 431 68 Mölndal. Begäran skall ha inkommit i god tid innan stämman för att med säkerhet kunna tas upp i kallelsen till stämman.

Valberedning

I valberedningen inför årsstämman 2019 ingår Claes-Göran Nilsson för Nilhome AB, Anders Hedin för Anders Hedin Invest AB och Staffan Gavel för Provobis Holding AB.
Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen senast den 26 mars 2019 under adress:

Consensus Asset Management AB
Valberedningen
Krokslätts Parkgata 4
431 68 Mölndal