Tidigarelagd publicering av delårsrapport Q2

Pressmeddelande
Aug 16, 2012