STYRELSENS FÖRSLAG TILL UTDELNING DRAS TILLBAKA

Pressmeddelande
Mar 18, 2020

Med hänsyn till rådande osäkerhet i marknaden har styrelsen som en säkerhetsåtgärd beslutat att ta bort den föreslagna utdelningen inför bolagsstämman.  Styrelsens förslag till omvänd split om 1:100 kvarstår.

Bolaget har en stark balansräkning med en kassalikviditet på ca 300%.

Denna information är insiderinformation som Consensus Asset Management AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2020-03-18.

För ytterligare information kontakta:

 

Patrik Soko, VD                                        Claes-Göran Nilsson, styrelseordförande

0720-633256                                             0705-926145

Patrik.soko@consensusam.se