Som komplettering till styrelsens förslag till förvärv av samtliga aktier i Consensus Asset Management AB

Pressmeddelande
May 2, 2014