Senareläggning av omvänd split i Consensus Asset Management AB (publ)

Pressmeddelande
May 8, 2020

Då bolagsordningen som antogs på årsstämman den 24 april 2020 innehöll ytterligare ändring utöver antal aktier som kan finnas utgivna i bolaget behöver denna godkännas av Finansinspektionen innan den kan registreras hos Bolagsverket.

På grund av detta senareläggs den omvända spliten och bolaget återkommer med ny tidplan.

Handeln med Consensus B-aktie före sammanläggningen återupptas så snart det är tekniskt möjligt.

För mer information kontakta:

Patrik Soko
Verkställande direktör,
031-745 50 91

patrik.soko@consensusam.se