Sammanläggning av aktier och byte av ISIN-kod backas

Pressmeddelande
May 14, 2020

Consensus B-aktie återgår till att handlas med samma ISIN-kod och samma antal aktier som före den planerade sammanläggningen och handeln beräknas återupptas i nästa vecka.

Det innebär att ISIN fortsatt är SE0001940461 och antal B-aktier är 647 573 046. Totalt antal aktier i bolaget uppgår till 762 160 444, varav 114 587 398 av serie A vilka inte är noterade.

När, vilket inte beräknas ske i närtid, den nya bolagsordningen godkänts av Finansinspektionen och därefter registrerats hos Bolagsverket kommer en ny tidplan för sammanläggning av aktier enligt beslut på årsstämman den 24 april 2020 att presenteras.

Bolaget beklagar återigen det inträffade och vill passa på att tacka sina samarbetspartners för arbetsinsatsen att återuppta handeln samt aktieägarna för deras tålamod.

För mer information kontakta:

Patrik Soko
Verkställande direktör
031-745 50 91
patrik.soko@consensusam.se