Konvertering av konvertibler till aktier

Pressmeddelande
Aug 14, 2019

Consensus Asset Management AB (publ) har erhållit begäran om konvertering till aktier avseende delar av de konvertibla förlagslånen KV 2 A 2014/2019 samt KV 3 B 2014/2019 som löper ut 31 augusti 2019.

Konvertering till aktier utgörs av cirka 79 % av utestående konverteringslån motsvarande 396 140,75 kr till kursen 0,05 kr.

Totalt tillförs bolaget 7 922 815 B-aktier och efter konvertering uppgår det totala antalet aktier till 762 160 444 (754 237 629), varav 114 587 398 A-aktier (114 587 398) och
647 573 046 B-aktier (639 650 231).

För mer information vänligen kontakta:

Patrik Soko
Verkställande direktör
Telefon: 031-745 50 91
E-mail: patrik.soko@consensusam.se