Kommuniké från årsstämman 2008

Pressmeddelande
Apr 2, 2008