Insynsförsäljning i Consensus Asset Management AB

Pressmeddelande
May 10, 2021

Styrelseledamoten och tillika anställde Rose Mjörnstedt har sålt 3 141 aktier i Consensus B. Försäljningen motsvarar 6,27% av hennes innehav i Consensus B som efter försäljningen uppgår till 46 900 aktier.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Soko, VD
0720–633256
Patrik.soko@consensusam.se