Handeln fortsatt stoppad

Pressmeddelande
May 12, 2020

Då sammanläggning av aktier, med första dag efter sammanläggning den 8 maj 2020, inte kunnat registreras hos Bolagsverket kommer sammanläggningen inte kunna utföras enligt ursprunglig tidplan.

Därför kommer Consensus B-aktie återgå till att handlas med samma ISIN-kod och samma antal aktier som före den planerade sammanläggningen.

Det innebär att ISIN fortsatt är SE0001940461 och antal B-aktier är 647 573 046. Totalt antal aktier i bolaget uppgår till 762 160 444, varav 114 587 398 av serie A vilka inte är noterade.

Att reversera sammanläggningen av aktier har visat sig vara mer komplicerat än vad som kunnat antas. Bolaget beklagar det inträffade och arbetar, tillsammans med sina samarbetspartners, för att handeln ska kunna återupptas så snart som möjligt.

Så snart ny information finns kring när handeln kan starta igen kommer marknaden meddelas omgående. Dock kommer handeln inte att kunna återupptas under innevarande vecka och med risk för ytterligare fördröjning, vilket bolaget återigen beklagar.

När, vilket inte beräknas ske i närtid, den nya bolagsordningen godkänts av Finansinspektionen och därefter registrerats hos Bolagsverket kommer en ny tidplan för sammanläggning av aktier enligt beslut på årsstämman den 24 april 2020 att presenteras.

För mer information kontakta:

Patrik Soko
Verkställande direktör,
031-745 50 91
patrik.soko@consensusam.se