Förtydligande om avstämningsdag vid emission av konvertibelt förlagslån.

Pressmeddelande
Jun 11, 2014