Delårsrapport Juli – September 2021

Pressmeddelande
Oct 22, 2021

Stabilt kvartal och ett starkt nio månaders resultat med fortsatt stor underliggande tillväxt trots utmanande finansiella marknader.

Trots tuffa jämförelsetal och utmanande finansiella marknader har bolagets underliggande affär under årets tredje kvartal fortsatt utvecklas klart positivt med stora tillväxttal inom flertalet områden.

Kvartalets rörelseintäkter blev 27,7 Mkr (66,9) med ett rörelseresultat om 8,6 Mkr (37,9). Hittills i år ligger intäkterna på 150,7 Mkr (146,0) vilket är något över förra årets mycket starka siffra och med ett resultat på 73,9 Mkr (75,3). Ökade kostnader för nyanställningar ligger bakom det något lägre rörelseresultatet.

Med bolagets affärsmodell, byggd på en möjlig hög andel prestationsbaserad avgift, kan givetvis variationerna bli stora mellan kvartalen beroende på utvecklingen på kapitalmarknaden. Men med vår struktur och vår starka tillväxt finns förutsättningar till högre toppar, men också till ett stabilare resultat i negativa börsperioder.

Fasta förvaltnings- och försäkringsavgifter ökade under kvartalet med 28 % till 6,0 Mkr (4,7).

Rörliga fondintäkter ner till 7,5 Mkr (49,7). Fondinnehavens Q3 rapporter blir av stort intresse för möjligheten till nya rörliga intäkter.

Bolagets egna förvaltning av överskottslikviditet har inneburit ett finansnetto om 3,7 Mkr (0,1).

Fondförmögenheten för bolagets fyra fonder har sedan 30 september 2020 ökat med 37 % och uppgår per 30 september 2021 till 2,6 miljarder kronor (1,9).

Fortsatt leverera vårt uppsatta mål om ny affärsvolym på 150 Mkr i månaden.

Det förvaltade kapitalet i depåer har ökat med 26 % uppgår därmed till ca 10,5 miljarder kronor (8,3) och till den summan ska läggas externa kunder från exempelvis andra banker som investerat i våra fonder på ca 600 Mkr.

Positiv start för nya kontoret i Eskilstuna.

Juli – september
Rörelseintäkterna för perioden uppgick till 27,7 Mkr (66,9).
Rörelseresultatet uppgick till 8,6 Mkr (37,9).
Resultat per aktie uppgick till 0,89 kr (2,83 kr justerat för omvänd split).

Januari – september
Rörelseintäkterna för perioden uppgick till 150,7 Mkr (146,0).
Rörelseresultatet uppgick till 73,9 Mkr (75,3).
Resultat per aktie uppgick till 7,97 kr (6,64 kr justerat för omvänd split).

För mer information kontakta:

Patrik Soko
Verkställande direktör
031-745 50 91
patrik.soko@consensusam.se