Delårsrapport januari – mars 2021

Pressmeddelande
Apr 23, 2021

”Consensus presterar ett av de bästa kvartalen i bolagets historia. Detta gäller både omsättning och resultat som båda ökar kraftigt. Omsättningen mer än fördubblades till 77,2 Mkr (31,5), en ökning med 145 % och rörelseresultatet ökade med fantastiska 236 % till 43,6 Mkr (13,0).

Fondvolymen har ökat kraftigt sedan Q1 2020 (1 070) och uppgår nu till ca 2 750 Mkr. Under kvartalet har våra rörliga intäkter från fondförvaltningen ökat till 57,0 Mkr (16,9) och är således den största faktorn till resultatlyftet.

Fasta försäkrings- och förvaltningsintäkter ökade under kvartalet med 31% till 5,3 Mkr (4,1).

Förvaltat kapital passerade en milstolpe för bolaget om 10 miljarder kronor.

Efter kvartalets utgång har fondförvaltningen fortsatt generera nya ”all-time high” vilket fram till mitten av april inneburit ca 17 Mkr i rörliga arvoden.

Under andra kvartalet tillträder två nya topprekryteringar från två av marknadens större bankaktörer.”

– Patrik Soko, VD

Januari – mars 2021 jämfört med januari – mars 2020

Rörelseintäkterna ökade med 145 % till 77,2 Mkr (31,5)

Rörelseresultatet ökade med 236 % till 43,6 Mkr (13,0)

Resultat efter skatt ökade med 266 % till 36,5 Mkr (10,0)

Resultat per aktie ökade till 4,79 kr (1,31 kr justerat för omvänd split)

K/I-talet minskade till 44 % (59)

Totala kapitalrelationen har minskat till 40,03 % (41,74) sedan årsskiftet, men är fortsatt på en mycket hög nivå.

För mer information kontakta:

Patrik Soko
Verkställande direktör
031-745 50 91
patrik.soko@consensusam.se