Delårsrapport januari – juni 2022

Pressmeddelande
Aug 12, 2022

Underliggande verksamhet visar fortsatt tillväxt
Utfallet för kvartalet blev en omsättning om 14,9 Mkr (45,8) och ett rörelseresultat om -2,3 Mkr (21,7). Totalt för första halvåret landade omsättningen på 31,1 Mkr (123,0) och ett rörelseresultat på -4,3 Mkr (65,3).

Resultatet före finansiella poster var under det andra kvartalet positivt med 3,0 Mkr.

Bolagets nettoresultat från finansiella placeringar belastade resultatet med -5,3 Mkr varav merparten består av orealiserade värdeförändringar, vilket motsvarar en negativ utveckling om cirka -5 %.

Mycket låg andel rörliga intäkter förklarar omsättningsminskningen.

Fasta förvaltnings- och försäkringsavgifter ökade under kvartalet med 16 % till 7,1 Mkr (6,1) och för första halvåret med 18 % till 14,3 Mkr (12,1).

Aktiehandeln fortsatte under kvartalet på hög nivå och ökade med 47 % till 3,65 Mkr (2,5) och med 55 % under första halvåret till 9,1 Mkr (5,85).

Fondförmögenheten för bolagets fyra fonder minskade till följd av börsnedgången under kvartalet till cirka 1 700 Mkr (2 700). Positivt är att merparten av kunderna valt att ligga kvar med sitt kapital.

Intäkterna från strukturerade produkter har utvecklats starkt under kvartalet och ökade med 76 % till 3,0 Mkr (1,7) och första halvåret med 45 % till 6,5 Mkr (4,5). Emitterade produkters fokus flyttades under kvartalet från aktier till ränterelaterade placeringar. Den snabba ränteuppgången gav möjligheter att få attraktiva räntekuponger på
6 – 8 % i kända emittenter.

Under första halvåret nådde vi åter vårt affärsvolymmål om 150 Mkr i månaden och summerar första halvåret till 1,1 miljarder kr. Det förvaltade kapitalet följde dock med marknaden ned under kvartalet till 10,8 miljarder kr (10,7).

I mitten av augusti öppnar vi kontoret i Örebro. Därtill har vi efter ett framgångsrikt första år i Eskilstuna förstärkt kontoret med ytterligare kvalificerade medarbetare. Vi ser en stor potential i Mälardalen.

April – juni
Rörelseintäkterna för perioden uppgick till 14,9 Mkr (45,8).
Rörelseresultatet uppgick till -2,3 Mkr (21,7).
Resultat per aktie uppgick till -0,41 kr (2,29).

Januari – juni
Rörelseintäkterna för perioden uppgick till 31,1 Mkr (123,0).
Rörelseresultatet uppgick till -4,3 Mkr (65,3).
Resultat per aktie uppgick till -0,77 kr (7,08).

För mer information kontakta:
Patrik Soko
Verkställande direktör
031-745 50 91
patrik.soko@consensusam.se