Delårsrapport 1 januari – 31 mars

Pressmeddelande
Apr 28, 2023

Förbättrat finansnetto, resultat och ökad omsättning
Omsättningen ökade med 22 % till 19,8 Mkr (16,2) och rörelseresultatet förbättrades till -0,3 Mkr (-2,0).

En viktig parameter var att våra fasta försäkrings- och förvaltningsavgifter fortsatte att öka under kvartalet och steg med 4,0 % till 6,3 Mkr (6,0). Vi har stort fokus på att ta ”rätt” betalt och bedömer att vi har en konkurrenskraftig modell som befinner sig någonstans i mitten av prisskalan jämfört med konkurrenterna.

Aktiecourtaget var under kvartalet på en säsongsmässigt bra nivå, 4,1 Mkr (5,4), men klarade inte att matcha föregående år då Rysslands invasion av Ukraina utlöste en kraftig handel.

Bolagets finansnetto gav ett positivt bidrag om 0,7 Mkr (-3,4).

Bolaget har även under kvartalet bytt ”fondhotell” vilket inneburit en del uppstartskostnader med bland annat ansökningskostnader till Finansinspektionen. I tillägg har bolaget haft ytterligare kostnader kopplade till den pågående tvisten. Sammantaget har engångskostnaderna belastat resultatet med cirka 1 Mkr och utan dessa hade vi kunnat redovisa ett positivt rörelseresultat.

Fondförmögenheten för bolagets fyra fonder uppgår till 1 600 Mkr (2 180) där Consensus Småbolag är fortsatt störst med cirka 955 Mkr.

Consensus förvaltar i dagsläget 11,5 miljarder kronor (12) och antal anställda uppgår till 40 personer efter att vi utökat personalstyrkan i Eskilstuna och förstärkt pensionssidan med en assistent/mäklare till huvudkontoret i Mölndal.

Under kvartalet har vi flyttat huvudkontoret till moderna lokaler i en fantastisk miljö i det nybyggda Hedin Group huset och vi har en förhoppning att det även ska stärka vårt varumärke lokalt.

1 januari – 31 mars
Rörelseintäkterna för perioden uppgick till 19,8 Mkr (16,2).
Rörelseresultatet uppgick till -0,3 Mkr (-2,0).
Resultat per aktie uppgick till -0,04 kr (-0,36).