Delårsrapport 080101-080331

Pressmeddelande
May 3, 2008