Consensus rådgivare vid ägarskiftet för Vadsbo Transformatorer

Pressmeddelande
Jan 7, 2016

Vadsbo Transformatorer och SwitchTech får nya ägare

Vadsbo SwitchTech Group AB (fd. Amago Capital AB) har förvärvat 100% av aktierna i Vadsbo Transformatorer med det helägda dotterbolaget SwitchTech AB. Säljare är grundaren Sune Ågren (ägt via Seraljen Förvaltnings AB). Huvudägare i Vadsbo SwitchTech Group AB är ett antal privata investerare med stor erfarenhet av att driva entreprenörsledda företag.

”Vadsbo med dotterbolaget SwitchTech är ett framgångsrikt, lönsamt tillväxtbolag i en snabbt växande bransch. Koncernen utvecklar och marknadsför intelligent och kostnadseffektiv styrning av LED-belysning. Bolaget är entreprenörsdrivet och kommer att drivas vidare som tidigare. Henrik Lönner, VD i Vadsbo, och Mikael Petterson, VD i SwitchTech, kommer att gå in som delägare i samband med förvärvet. Vi ser framemot att tillsammans med kunder, medarbetare och partners att ta koncernen till nästa nivå på dess lönsamma tillväxtresa, säger Göran Nordlund, tillträdande styrelseordförande i
Vadsbo SwitchTech Group AB”

”Som ägare och entreprenör har det varit många roliga år med Vadsbo och SwitchTech som idag är ledande företag på var sitt område. Vadsbo inom ljusreglering och SwitchTech som utvecklat ny ledande teknik inom digitala driftsdon för LED-belysning. Jag ser med stor tillförsikt på de nya ägarna och deras förmåga att fortsätta att utveckla bolagen in i framtiden” säger Sune Ågren.

Styrelsen

Vadsbo SwitchTech Group AB

Kort om företagen

Vadsbo Transformatorer AB med dotterbolaget SwitchTech AB utvecklar och säljer intelligent och kostnadseffektiv styrning av LED-belysning. Koncernen omsatte ca 32 mkr under 2015 med en EBITDA marginal om ca 10%. Detta är en tillväxt på 35% sedan föregående räkenskapsår. Bolaget har 13 st anställda och är beläget i Aröds Industriområde i Göteborg


För mer information:

Patrik Soko
VD
031 745 50 91
patrik.soko@consensusam.se
https://www.consensusam.se

Claes-Göran Nilsson
Styrelseordförande
031 745 50 00
claes-goran.nilsson@nilhome.com