Consensus informerar att Rose Mjörnstedt lämnar styrelsen

Pressmeddelande
Jun 5, 2023

Rose Mjörnstedt har sagt upp sin anställning för att övergå till annan verksamhet. Bolaget gör då bedömningen att hon med omedelbar verkan måste lämna styrelsen, där hon har representerat övriga medarbetare.

Consensus styrelse innehåller tillräckligt antal ledamöter enligt bolagsordningen så någon ny styrelseledamot behöver i dagsläget inte ersätta utan detta kan ske på nästa ordinarie stämma.

För ytterligare information kontakta

Patrik Soko, VD                                    Claes-Göran Nilsson, styrelseordförande
0720-633256                                         0705-926145
Patrik.soko@consensusam.se