CONSENSUS EXPANDERAR OCH ETABLERAR KONTOR I MALMÖ

Pressmeddelande
Dec 18, 2017

Consensus har ett mycket framgångsrikt år bakom sig med stor kundtillströmning och mycket goda förvaltningsresultat, med kraftigt ökad omsättning och lönsamhet som följd. Med denna fina utveckling under det innevarande året i ryggen, tar vi nu beslutet till nästa steg i företagets expansion.

 

“Detta steg kommer kortsiktigt påverka företagets resultat, men satsningen kommer att ge ett väsentligt bidrag till bolagets resultat på medellång sikt.”

säger bolagets VD Patrik Soko

 

Satsningar 2018

NYETABLERING I MALMÖ

Vi anställer en grupp mycket välmeriterade “Private Bankers” med mångårig erfarenhet som kommer att utgöra starten för vårt Malmökontor. Dessa medarbetare kommer närmast från SEB, Malmö, och börjar sin anställning i mitten av mars.

När vi nu tar nästa expansionssteg in i Malmöregionen fylls en geografisk lucka och ger oss goda förutsättningar för att lyckas i en spännande expansiv region.

HUVUDKONTORET MÖLNDAL

Henrik Rabell förstärker under januari månad vår Stiftelsetjänst samt under februari tillträder bolagets nya försäljningschef Magnus Kallas.

 

Vi är extremt glada för att vår affärsmodell fortsätter attrahera kompetenta och väl ansedda medarbetare till vår verksamhet.

 

Denna information är sådan som Consensus Asset Management AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 december 2017, kl. 16:00 CET.


För mer information:

Patrik Soko
VD
0720-633256
patrik.soko@consensusam.se

Claes-Göran Nilsson
Styrelseordförande
0705-926145