CONSENSUS EXPANDERAR I MÖLNDAL OCH ETABLERAR KONTOR I HALMSTAD

Pressmeddelande
Jun 13, 2019

Consensus har efter en stark start på 2019 med stor kundtillströmning, goda förvaltningsresultat och stabila finanser fortsatt tillväxtresan med nya rekryteringar.   

 “dessa nyrekryteringar kommer kortsiktigt att påverka företagets resultat negativt men målsättningen är att ge ett positivt bidrag till bolagets resultat på medellång sikt” säger bolagets VD Patrik Soko.

 Satsningar 2019

NYETABLERING I HALMSTAD

Vi har rekryterat två välmeriterade Private Bankers, Nicklas Kroon och Magnus Sjöland, som med sin mångåriga erfarenhet och lokalkännedom kommer att utgöra starten på vårt Halmstadskontor.

Nicklas och Magnus kommer närmast från Swedbank i Halmstad och börjar sina anställningar på Consensus i slutet av augusti.

HUVUDKONTORET MÖLNDAL

Under Q2 2019 har tre kapitalförvaltare, Anders Sundin, Mikael Pejnovic och David Boo Wiklander börjat sina anställningar på huvudkontoret i Mölndal.

Anders och Mikael kommer närmast från SEB och David från F&F Family office.

Vi är glada att vi lyckas attrahera kompetenta och i branschen väl ansedda medarbetare till vår verksamhet. När vi nu tar nästa expansionssteg in i Halmstad är vi representerade längs hela västkusten vilket ger oss goda förutsättningar att lyckas i bolagets fortsatta expansionsstrategi.

 

För ytterligare information kontakta

Patrik Soko, VD                                    Claes-Göran Nilsson, styrelseordförande

0720-633256                                       0705-926145

Patrik.soko@consensusam.se