Consensus etablerar kontor i Eskilstuna och utökar i Halmstad

Pressmeddelande
May 20, 2021

Consensus kommer under Q3 etablera ett nytt kontor i Eskilstuna. Till denna satsningen har vi rekryterat Tommy Staafv, Private Banker från Rekarne Sparbank och Jonas Kvarnerud, försäkringsspecialist från Portfolio Försäkra AB som ska utgöra starten på det nya kontoret.

Till kontoret i Halmstad har vi rekryterat Anders Skillius, senior Privat Banker från Swedbank. Samtliga börjar sina anställningar i mitten av augusti.

”Vi ser med stor tillförsikt an vår nyetablering i Eskilstuna vilket ger en intressant språngbräda in i Mälardalen och en närhet till Stockholmsmarknaden. Vi är glada att våra första anställda där har hög kompetens och väl matchar våra krav på framgångsrika kapitalförvaltare och försäkringsspecialister.

 Anders Skillius kommer med sin gedigna erfarenhet och kompetens att fortsätta vår framgångsrika satsning I Halmstad. Anders kommer även att vara en resurs till huvudkontoret” säger bolagets VD Patrik Soko

För ytterligare information kontakta

Patrik Soko, VD                                   Claes-Göran Nilsson
0720–633256                                       0705-926145

Patrik.soko@consensusam.se