Consensus Asset Management etablerar kontor i Örebro och förstärker kontoret i Eskilstuna

Pressmeddelande
May 31, 2022

Consensus Asset Management kommer under Q3 etablera ett nytt kontor i Örebro vilket förstärker vår ställning i Mälardalen. Till denna satsning har vi rekryterat Magnus Peterson och Thomas Falk, Private Bankers från Swedbank.

Till kontoret i Eskilstuna har vi rekryterat Jonas Tilly, Privat Banker från Nordea.

Samtliga börjar sina anställningar i mitten av augusti.

I Eskilstuna har vi även rekryterat Mats Bengtsson (f d VD Rekarne Sparbank) som med sitt gedigna nätverk och sin stora bankerfarenhet skall hjälpa till att utveckla kontoret i Eskilstuna och Consensus etableringar i Mälardalen.

”Vi är stolta över att kunna presentera ännu en nyetablering denna gång till Örebro samt att vi utökar vår framgångsrika satsning i Eskilstuna. Vi är mycket nöjda med dessa rekryteringar som innefattar mycket kompetenta medarbetare. Tack vare etableringen i Örebro stärker vi kraftigt vår position i Mälardalen och kan växa i den lokala marknaden på ett professionellt sätt. Satsningen i Eskilstuna har varit så pass framgångsrik att vi redan nu kan ta nästa steg med ytterligare medarbetare” säger bolagets VD Patrik Soko

För ytterligare information kontakta

Patrik Soko, VD                                   Claes-Göran Nilsson
0720–633256                                       0705-926145
Patrik.soko@consensusam.se