Bolaget kommenterar Anders Wrights insynsförsäljning (redigerad rubrik)

Pressmeddelande
Aug 19, 2020

Bolaget vill med anledning av Anders Wrights försäljning av aktier i Consensus Asset Management AB (publ) förtydliga att försäljningen sker av privatekonomiska skäl. Anders äger efter försäljningen ca 9,5 Milj aktier i bolaget och har fortsatt kvar sitt stora engagemang i ledningsgruppen och som förvaltare, och är därmed högst delaktig i bolagets framtida utveckling.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Soko, VD                                     Claes-Göran Nilsson, styrelseordförande
0720-633256                                          0705-926145
Patrik.soko@consensusam.se