Bokslutskommuniké 2021

Pressmeddelande
Feb 25, 2022

Året avslutas starkt med stöd av stigande börskurser och stort kundinflöde

Årets fjärde kvartal blev ånyo ett starkt kvartal och bidrog till att bolaget presterade ett starkt resultat. Då jämförelsetalet för 2020 var extremt tufft så föll omsättningen med 34 % för det fjärde kvartalet och landade på 52,9 Mkr (80,5) och rörelseresultatet med 55 % till 25,7 Mkr (57,7). För helåret innebar det en minskad omsättning med 10 % till 203,7 Mkr (226,5) och rörelseresultat med 25 % till 99,6 Mkr (132,9).

Då bolaget är synnerligen välkapitaliserat har styrelsen beslutat att föreslå en utdelning på totalt 7,90 kr (8,50) fördelat på 4,00 kr (5,00) per aktie plus en extra utdelning om 3,90 kr (3,50).

Fasta förvaltnings- och försäkringsavgifter ökade under kvartalet med 30 % till 6,5 Mkr (5,0) och totalt för året med 30 % till 23,4 Mkr (18,0). Ökningen drevs av både stigande börskurser och inflödet av kapital.

Ett bra sista kvartal med rörliga fondintäkter på 29,2 Mkr (61,5). Totalt för 2021 uppgick de rörliga intäkterna till 120 Mkr (159).

Fondförmögenheten för bolagets fyra fonder har under kvartalet ökat med 17 % och uppgår vid årsskiftet till 2,8 Mdkr (2,4).

De strukturerade produkterna avslutade året starkt med ett antal emissioner både mot privatsidan men även det institutionella segmentet. Fjärde kvartalet omsattes 4,3 Mkr (2,8) och totalt för året 12,9 Mkr (15,1).

Inflödet av kundvolymer har fortsatt i samma fina takt som tidigare år, dvs med 150 – 200 Mkr/månad. Samtliga kontor levererar ett stabilt inflöde av kunder.

Det förvaltade kapitalet ökade med höga 33 % och uppgår till cirka 12 Mdkr (9).

Oktober – december
Rörelseintäkterna för perioden uppgick till 52,9 Mkr (80,5).
Rörelseresultatet uppgick till 25,7 Mkr (57,7).
Resultat per aktie uppgick till 0,21 kr (3,61).

Januari – december
Rörelseintäkterna för perioden uppgick till 203,7 Mkr (226,5).
Rörelseresultatet uppgick till 99,6 Mkr (132,9).
Resultat per aktie uppgick till 8,19 kr (10,25).
Vinstutdelning om 7,90 kr (8,50) per aktie föreslås årsstämman, totalt 60,21 Mkr (64,78).
Vinstutdelningen består av 4,00 kr (5,00) ordinarie och 3,90 kr (3,50) extra utdelning per aktie.

För mer information kontakta:

Patrik Soko
Verkställande direktör
031-745 50 91
patrik.soko@consensusam.se