Ändrat datum för årsstämma i Consensus Asset Management AB (publ)

Pressmeddelande
Mar 17, 2023

Consensus Asset Management AB (publ) har tidigare meddelat att årsstämman 2023 skulle hållas fredagen den 28 april 2023. Styrelsen har beslutat att flytta stämman till måndagen den 24 april 2023. Stämman hålls i bolagets nya lokaler på Betagatan 2, Mölndal. Separat kallelse kommer att skickas ut på sedvanligt sätt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annika Lundgren, Marknadskoordinator
annika.lundgren@consensusam.se
Tel: 031-745 50 00

Consensus Asset Management AB (publ) är ett värdepappersbolag med tillstånd från Finansinspektionen. Consensus huvudkontor är beläget i Mölndal samt kontor i Borås, Värnamo, Halmstad, Malmö, Eskilstuna, Örebro och Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, stiftelsetjänst, corporate finance och tjänstepensionsområdet. Consensus vänder sig till företag, institutioner och förmögna privatkunder.