Kontaktpersoner

LEDNING

Patrik Soko

VD 031 745 50 91 0720 633 256

Claes-Göran Nilsson

Styrelseordförande 031 745 50 00 0705 926 145

PERSONAL

Anders Silkisberg

Marknadsstrateg 031 745 50 25 0720 655 558

Anders Wright

Asset Management 031 745 50 92 0720 634 247

Andreas Moe

Asset Management/Försäkring 031 745 50 83 0720 635 729

Annika Lundgren

Marknadskoordinator 031 745 50 09 0720 694 909

Christer Lundqvist

Asset Management 040 622 96 50 0726 006 413

Christian Andersson

Asset Management/Strukturerade produkter 031 745 50 63 0720 808 363

Eije Andersson

Asset Management 031 745 50 84 0720 808 351

Fredrik Andersson

Asset Management 031 745 50 94 0720 632 807

Fredrik Körner

Asset Management 040 6229658 0720 633 768

Fredrik Lanneborn

Compliance 0707-953 037

Göran Flyckt

Asset Management 031 745 50 87 0720 502 187

Håkan Dahlin

Asset Management 031 745 50 93 0720 649 469

Henrik Rabell

Asset Management/Stiftelsetjänst 031 745 50 26 0724 008 526

Joakim Ljungkvist

Asset Management 031 745 50 42 0720 902 842

Johan Eek

Asset Management 031 745 50 85 0720 808 381

Johan Palm

Asset Management/Försäkring 031 745 50 96 0734 309 090

Johan Ringnér

Asset Management/Aktiemäklare 040 622 96 50 0726 006 415

Magnus Kallas

Chef rådgivande förvaltning 031 745 50 08 0720 684 408

Maria Bernåker

Asset Management 031 745 50 24 0720 902 824

Martin Ollhage

Asset Management 040 622 96 50 0726 006 412

Peter Skarestad

CFO 031 745 50 51 0720 808 355

Petru Gilezan

Asset Management 031 745 50 86 0720 803 286

Richard Andborn

Asset Management 031 745 50 20 0720 661 488

Rose Mjörnstedt

Asset Management/Stiftelsetjänst 031 745 50 23 0720 663 977

Stefan Hagman

Asset Management 031 745 50 82 0720 686 229

Torgil Magnusson

Asset Management 040 622 96 50 0726 006 414

Ulf Hellzén

Corporate Finance 08 545 815 61 0708 241 447