Inspelade Samtal

Consensus Asset Management AB (nedan kallat Consensus) spelar in och lagrar alla telefonsamtal (oavsett om det rör sig om fast telefoni, mobiltelefoni eller annan typ av telefoni) mellan Consensus och kunder och blivande kunder, som leder till eller kan leda till transaktioner. Detsamma gäller elektronisk kommunikation. Telefonsamtal och elektronisk kommunikation mellan Consensus och kunder som leder till eller kan leda till överenskommelser, order, transaktioner, rådgivning, offert eller liknande bevaras på kundens digitala kundkort i ett CRM-system eller på motsvarande sätt.

All lagring enligt ovanstående ske i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning.