Consensus Healthcareseminarium

Consensus Healthcareseminarium – INSTÄLLT

På grund av covid-19 (Coronavirus) har Consensus Asset Management efter noga övervägande beslutat att skjuta fram vårt Healthcareseminarium till ett senare datum då vi värnar om våra kunders hälsa, såväl som våra föreläsare och egen personal.

Vi hoppas ni har förståelse för detta och ber därför att få återkomma med ett nytt datum för seminariet längre fram när situationen har förbättrats.

Med Vänlig Hälsning,

Consensus Asset Management

Läs mer om våra föredragshållare

Moderator: Rose Mjörnstedt

Rose Mjörnstedt är sedan 2016 ansvarig för Consensus Stiftelsetjänst och är sedan 2018 ledamot i Consensus Asset Management ABs styrelse.

Rose har en bakgrund på SEB Private Banking, Stiftelser, och har även arbetat på fondbolag.

Patrik Soko

Patrik Soko var och med och grundade Consensus Asset Management och har varit VD sedan 2014. Patrik har sedan 1993 arbetat med kapitalförvaltning och var kontorschef hos IPB Fondkommission AB  som  var en av pionjärerna med att introducera strukturerade produkter mot institutioner. IBP Fondkommission AB köptes sedermera upp av den schweiziska privatbanken EFG Bank.

Richard Andborn

Richard Andborn är sedan 2016 ansvarig för Diskretionär kapitalförvaltning på Consensus Asset management. Richard har arbetat med Makroekonomisk analys och kapitalförvaltning i c:a 30 år.

Närmast kommer Richard från SEB där han var chef för Institutioner & Stiftelser.

Tidigare arbetade Richard som kapitalförvaltare på SEB Private Banking, Institutional Clients. Han har även arbetat som chef för på Handelsbanken Kapitalförvaltning, region Väst.

Rhenman Healthcare

Henrik Rhenman startade i egen regi läkemedelsfonden Rhenman Healthcare Equity L/S år 2009 och fondförvaltningen har varit mycket framgångsrik; på drygt tio år har fonden stigit 538 % (fondklass IC1 EUR) och därmed gett 19 % genomsnittlig årsavkastning. Fonden har tilldelats flera större priser i både i Sverige och internationellt.

Henrik Rhenman, som har över 25 års erfarenhet av att förvalta hälsorelaterade fonder, grundade 1998 Carnegie Healthcare Team som förvaltade fonden Carnegie Global Healthcare. Under hans ledning fram till 2008 blev detta världens mest framgångsrika hälso- och sjukvårdsfond, med en uppgång på cirka 800 % under en period när världsindex steg med 40 %, mätt i USD.

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse

Christina Backman, Ordförande i IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse som årligen delar ut mångmiljonbelopp till främst västsvenska forskare inom de prioriterade områdena cancer, njursjukdomar och ortopedi. Stiftelsen, som är baserad i Göteborg, startades till minne av grosshandlaren Arne Lundberg och har sedan den bildades 1982 delat ut totalt 539 anslag till ett sammanlagt värde av 852 MSEK.

Max Ortiz Catalan

Dr. Ortiz Catalán is an Associate Professor at the Department of Electrical Engineering, Chalmers University of Technology, Sweden, where he founded and currently leads the Biomechatronics and Neurorehabilitation Laboratory (@ChalmersBNL). Dr. Ortiz Catalán has received several honors, notably the “Brian & Joyce Blatchford Award” by ISPO in 2017, the “Delsys Prize” by Delsys in 2016, and the “European Youth Award” by the European Council in 2014. His research includes bioelectric signals acquisition electronics (analog and digital); bioelectric signal processing and machine learning algorithms for decoding motor volition and control; neuromuscular interfaces; neurostimulation for sensory feedback; bone-anchored prostheses and osseointegration; and virtual and augmented reality for neuromuscular rehabilitation and the treatment of phantom limb pain.

Webpage: http://www.chalmers.se/en/staff/Pages/max-jair-ortiz-catalan.aspx

Jubileumsklinikens Cancerfond

Jubileumsklinikens Cancerfond drivs sedan 1952 som en oberoende stiftelse med målet att så många som möjligt ska överleva cancer med god livskvalité. Vi söker uppfylla detta mål genom att finansiera forskningsprojekt, forskarmånader för kliniker samt konferensresor för aktiva forskare.

Vårt fokus är Västsvensk cancerforskning som pågår vid, och i anslutning till, Jubileumskliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Varje år delar vi ut runt 14 miljoner till livsviktig cancerforskning i Västsverige.

Henrik Jespersen

Mer information kommer inom kort.