Consensus Småbolag

Consensus Småbolag inriktar sig på att placera i oupptäckta småbolag på de mindre börslistorna som oftast inte följs av de större analysfirmorna. Förvaltningen syftar på att hitta bolag med den relativt ovanliga kombinationen av låg värdering och starka tillväxtsiffror.

Fonden är en specialfond vilket innebär att den avviker från vad som gäller för en värdepappersfond avseende vissa placeringsbegränsningar. Fonden har möjlighet att ta koncentrerade exponeringar mot enskilda bolag, men är i övrigt diversifierad i sin inrikting och är inte koncentrerad till någon enskild bransch.

    • Aktier 0 – 100 %
    • Consensus Småbolag har som målsättning att över tid generera en genomsnittlig årlig avkastning mellan 10-15 %

Klicka här för att handla Consensus Småbolag hos Nordnet

Klicka här för att handla Consensus Småbolag hos Avanza

Klicka här för att handla Consensus Småbolag hos Pareto

Månadsrapport

  • Fyll i din e-mailadress så skickar vi Consensus Småbolags månadsrapport varje månad.
    När du registrerar dig för vårt månadsbrev via vår hemsida sparas dina personuppgifter hos Consensus Asset Management. De personuppgifter som du lämnar registreras i vårt klientregister och används för administration av beställda tjänster och produkter. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av Consensus Asset Managements tjänsteutbud.

Läs mer:


För mer information: