Consensus Lighthouse Asset

 

Consensus Lighthouse Asset är en aktivt förvaltad fond med få begränsningar.

Fondens styrka är den aktiva tillgångsallokeringen och dess fokus på att hitta opportunistiska förvaltare inom räntor och hedgefonder. Fondens investeringsstrategi är flexibel. Detta innebär att fonden efter rätt förutsättningar enligt marknadssynen kan ta positioner i bland annat aktier, räntor, valutor, hedgefonder och Private Equity.

Förvaltningen styrs av följande allokeringsmandat:

  • Aktier 0 – 60 %
  • Räntor 0 – 100 %
  • Alternativa placeringar 0 – 50 %
  • Fonden har som mål att, sett över tid, generera en årlig avkastning på 4 – 8 %.
  • Fonden följer inte något index.

Klicka här för att handla Consensus Lighthouse Asset hos Nordnet

Klicka här för att handla Consensus Lighthouse Asset hos Avanza

Månadsrapport - Consensus Lighthouse Asset

 • Fyll i din e-mailadress så skickar vi Consensus Lighthouse Assets månadsrapport varje månad.
  När du registrerar dig för vårt månadsbrev via vår hemsida sparas dina personuppgifter hos Consensus Asset Management. De personuppgifter som du lämnar registreras i vårt klientregister och används för administration av beställda tjänster och produkter. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av Consensus Asset Managements tjänsteutbud.

Ladda ner:


För mer information: