Consensus Asset Management

Tack för ett bra event!

 

 

Pandemi, tvärstopp, återhämtning och nu ?

PROGRAM:

  • Presentation av Anders Sundin & David Boo Wiklander, rådgivare kapitalförvaltning.
  • Kristian Witte, fondförvaltare. Kommer att ge en bild av makroläget samt en presentation av diskretionär kapitalförvaltning.
  • Anders Wright, förvaltare av Consensus Småbolag och Sverige Select. Bästa fonderna i respektive kategorier.