Notering

Genom bred kompetens och erfarenhet från många storlekar och typer av bolag är Consensus ett utmärkt strategiskt stöd för många företag avseende finansiering, ägarstruktur, strategi och administration.

Consensus Asset Management är för närvarade:

  • Rekommenderade rådgivare åt bolag på NGM-börsens Nordic Pre Market.
  • Mentor åt bolag på Nordic MTF-listan.
  • Vi hjälper även bolag som vill listas på AktieTorget, NGM eller First North.

För mer information:

Ulf Hellzén
Corporate Finance